پارچه ژاکارد ترک طرح گل رز رنگی

۳۳۰,۰۰۰ تومان
 • عرض پارچه : ۱۴۵ سانتی متر
 • جنس پارچه : ضخیم
 • مناسب : تمام فصول
 • شناسه محصول : ۲۰۰۲۲۳۳

پارچه ژاکارد ترک طرح سه پر

۲۷۰,۰۰۰ تومان
 • عرض پارچه : ۱۴۵ سانتی متر
 • جنس پارچه : ضخیم
 • مناسب : تمام فصول
 • شناسه محصول : ۲۰۰۲۲۳۴

پارچه ژاکارد ترک پفکی

۲۷۰,۰۰۰ تومان
 • عرض پارچه : ۱۴۵ سانتی متر
 • جنس پارچه : ضخیم
 • مناسب : تمام فصول
 • شناسه محصول : ۲۰۰۲۲۳۴

پارچه ژاکارد ترک توپی

۲۷۰,۰۰۰ تومان
 • عرض پارچه : ۱۴۵ سانتی متر
 • جنس پارچه : ضخیم
 • مناسب : تمام فصول
 • شناسه محصول : ۲۰۰۲۲۳۴

پارچه ژاکارد ترک طرح گل رز

۲۷۰,۰۰۰ تومان
 • عرض پارچه : ۱۴۵ سانتی متر
 • جنس پارچه : ضخیم
 • مناسب : تمام فصول
 • شناسه محصول : ۲۰۰۲۲۳۴

پارچه ژاکارد ترک طرح گل رز

۲۷۰,۰۰۰ تومان
 • عرض پارچه : ۱۴۵ سانتی متر
 • جنس پارچه : ضخیم
 • مناسب : تمام فصول
 • شناسه محصول : ۲۰۰۲۲۳۴

پارچه ژاکارد ترک طرح آبرنگی

۲۷۰,۰۰۰ تومان
 • عرض پارچه : ۱۴۵ سانتی متر
 • جنس پارچه : ضخیم
 • مناسب : تمام فصول
 • شناسه محصول : ۲۰۰۲۲۳۴

پارچه ژاکارد ترک طرح برگ

۲۷۰,۰۰۰ تومان
 • عرض پارچه : ۱۴۵ سانتی متر
 • جنس پارچه : ضخیم
 • مناسب : تمام فصول
 • شناسه محصول :۲۰۰۲۲۳۴

پارچه گیپور قیطونی مجلسی

۵۵۰,۰۰۰ تومان
 • عرض پارچه : ۱۳۰ سانتی متر
 • جنس پارچه : قیطونی
 • مناسب : تمامی فصول
 • شناسه محصول : ۲۰۰۲۱۸۵

پارچه ژاکارد کره

۹۹,۰۰۰ تومان
 • عرض پارچه : ۱۵۰سانتی متر
 • جنس پارچه : ضخیم
 • مناسب : تمام فصول
 • شناسه محصول : ۲۰۰۱۸۲۹

پارچه ژاکارد ترک حاشیه دار

۲۱۵,۰۰۰ تومان
 • عرض پارچه : ۱۵۰ سانتی متر
 • جنس پارچه : ضخیم
 • مناسب : تمام فصول
 • شناسه محصول : ۲۰۰۱۸۲۶

پارچه ژاکارد ترک گلدار

۸۵,۰۰۰ تومان
 • عرض پارچه : ۱۵۰ سانتی متر
 • جنس پارچه : ضخیم
 • مناسب : تمام فصول
 • شناسه محصول : ۲۰۰۲۱۳۳

پارچه ژاکارد ترک طرح گل

۸۵,۰۰۰ تومان
 • عرض پارچه : ۱۵۰ سانتی متر
 • جنس پارچه : ضخیم
 • مناسب : تمام فصول
 • شناسه محصول : ۲۰۰۲۱۳۳

پارچه ژاکارد ترک طرح سنتی

۹۹,۰۰۰ تومان
 • عرض پارچه : ۱۵۰ سانت متر
 • جنس پارچه : ضخیم
 • مناسب : تمام فصول
 • شناسه محصول : ۲۰۰۲۱۳۳

پارچه ژاکارد ترک طرح ابر و باد

۲۱۵,۰۰۰ تومان
 • عرض پارچه : ۱۵۰ سانتی متر
 • جنس پارچه : ضخیم
 • مناسب : تمام فصول
 • شناسه محصول : ۲۰۰۱۸۲۶

پارچه ژاکارد ترک طرح سه بعدی

۲۱۵,۰۰۰ تومان
 • عرض پارچه : ۱۵۰ سانتی متر
 • جنس پارچه : ضخیم
 • مناسب : تمام فصول
 • شناسه محصول : ۲۰۰۱۸۲۶

پارچه ژاکارد ترک طرح روزنامه

۲۱۵,۰۰۰ تومان
 • عرض پارچه : ۱۵۰ سانتی متر
 • جنس پارچه : ضخیم
 • مناسب : تمام فصول
 • شناسه محصول : ۲۰۰۱۸۲۶

پارچه ژاکارد مولینا ترک حاشیه دار

۲۵۰,۰۰۰ تومان
 • عرض پارچه : ۱۴۰سانتی متر
 • جنس پارچه : ضخیم
 • مناسب : تمام فصول
 • شناسه محصول : ۲۰۰۱۹۶۰

پارچه لمه لیزری

۸۸,۰۰۰ تومان
 • عرض پارچه : ۱۵۰ سانتی متر
 • جنس پارچه : ضخیم
 • مناسب : تمام فصول
 • شناسه محصول : ۲۰۰۲۱۷۹

پارچه لمه زری دار

۸۸,۰۰۰ تومان
 • عرض پارچه : ۱۵۰ سانتی متر
 • جنس پارچه : ضخیم
 • مناسب : تمام فصول
 • شناسه محصول : ۲۰۰۲۱۷۹